Displaying 401 - 450 of 3142 results
PlaceNameBib NoCityAgeAge Group PlaceChip Time
1911Sarah Neal4026  48:17.0
1173Sarah Mcdaris3927  42:39.7
196Sarah Majors52741140:f 1-9932:38.7
1081Sarah Lavengood96334874:f 1-9942:00.6
813Sarah Kemp3276Kansas City MO34648:f 1-9939:44.7
1233Sarah Kate Mcintyre23768989:f 1-9942:58.3
828Sarah Jump2511Basehor KS36661:f 1-9939:51.9
970Sarah Jerome324440778:f 1-9941:00.4
138Sarah Hrabik32222593:f 1-9931:20.4
1559Sarah Hannon1854241261:f 1-9945:22.3
397Sarah Hadley3154Shawnee43305:f 1-9935:41.7
2292Sarah Gray3139Overland Park KS381873:f 1-9951:22.4
943Sarah Gonzalez313039756:f 1-9940:52.0
2466Sarah Ganapini2576342016:f 1-9953:18.1
2712Sarah Fugett797112231:f 1-9956:08.6
586Sarah Diaz22019457:f 1-9937:43.2
522Sarah Clutter3005Prairie Village KS36407:f 1-9937:06.2
1868Sarah Cardona883101522:f 1-9948:03.1
853Sarah Beshears293538683:f 1-9940:08.5
1056Sarah Berger61723852:f 1-9941:53.6
1965Sara Winkle3750441601:f 1-9948:41.0
1166Sara Wagner370640942:f 1-9942:37.1
623Sara Sinani97338487:f 1-9938:02.3
1659Sara Shaffer2026391353:f 1-9946:13.4
1090Sara Oliver163012880:f 1-9942:07.3
3067Sara Martinez3369352532:f 1-991:03:43.0
36Sara Laudie2084924:f 1-9928:02.0
1186Sara Grubb4055  42:45.2
102Sara Graham2031Kansas City MO4171:f 1-9930:42.1
454Sara English28541352:f 1-9936:20.1
373Sara Ayres288940283:f 1-9935:15.8
3055Saoirse Tooley903102521:f 1-991:03:21.6
3052Santina Gonzalez225382518:f 1-991:03:19.6
1567Santina Dickson199991269:f 1-9945:25.9
2914Sandra Tatum3841  59:23.4
603Sammie Fuller151211471:f 1-9937:57.2
1478Samarah Baack379461191:f 1-9944:50.7
250Samantha Stratton364126182:f 1-9933:26.8
1856Samantha Stark1555111514:f 1-9947:58.3
1052Samantha Nunn121911848:f 1-9941:51.1
2408Samantha Mccoy318101971:f 1-9952:38.6
2722Samantha Lamb1214102239:f 1-9956:23.6
1504Samantha Cragg3027411214:f 1-9944:59.7
2364Samantha Cates637101937:f 1-9952:13.2
2654Samantha Allen51882181:f 1-9955:26.2
1359Samaiyah Herrera2423111096:f 1-9943:57.0
2329Sam Mackey Sr.273338246:m 1-9951:40.9
3126Sam Billings2786282574:f 1-991:10:21.4
616Sam1337  38:00.3
2084Salvador Valles369241230:m 1-9949:28.7